Eliberarea actului de identitate în cazul expirării, pierderii, deteriorării, distrugerii și furtului

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA: EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE, MODIFICAREA DATELOR DE STARE CIVILĂ, SCHIMBAREA SEXULUI SAU A FIZIONOMIEI, PIERDEREA, FURTUL, DISTRUGEREA SAU DETERIORAREA ACTULUI DE IDENTITATE DEŢINUT ANTERIOR

INFORMAŢII GENERALE:

Cetaţenii care se află în una dintre urmatoarele situaţii:

– Expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate;

– Pierderea, furtul sau distrugerea actului de identitate;

– Schimbarea domiciliului;

– Modificarea numelui sau a prenumelui titularului actului de identitate, a prenumelui parinţilor sau schimbarea datei ori a locului naşterii;

– Deteriorarea actului de identitate;

– Schimbarea denumirii sau a rangului localităţilor şi al străzilor, al numerotării imobilelor sau rearondării acestora, al infiinţării localităţilor sau al străzilor;

– Atribuirea unui nou C.N.P.

– Fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;

– Schimbarea sexului;

– Anularea actului de identitate.

Sunt obligaţi ca, în termen de 15 zile de la producerea uneia dintre celelalte situaţii menţionate anterior, să se prezinte personal sau prin reprezentantul legal, la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor în a cărui rază teritorială au domiciliul sau resedinţa, pentru a solicita eliberarea unei noi carţi de identitate.

Termenul de soluţionare a cererilor este de 15 de zile.

ACTE NECESARE:

– cererea pentru eliberarea actului de identitate;

– actul de identitate şi cartea de alegător, după caz;

– certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, după caz, original şi copie;

– certificatul/hotărârea de divorţ definitivă după caz, original și copie;

– certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;

– certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;

– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă,  original şi copie;

– dovadă furt, eliberată de poliția declarării furtului actului de identitat;

– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.

În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotărârea judecătorească sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

Program de lucru cu publicul – SPCLEP

Compartiment Evidența Persoanelor

Luni 8:00- 16:00      PRIMIRI CERERI
13:00- 16:00  ELIBERĂRI ACTE DE IDENTITATE
Marti 8:00- 16:00 PRIMIRI CERERI
13:00- 16:00 ELIBERĂRI ACTE DE IDENTITATE
Miercuri 8:00- 16:00 PRIMIRI CERERI
13:00- 16:00 ELIBERĂRI ACTE DE IDENTITATE
Joi 8:00- 16:00 PRIMIRI CERERI
13:00- 16:00 ELIBERĂRI ACTE DE IDENTITATE
Vineri 8:00- 16:00 PRIMIRI CERERI
13:00- 16:00 ELIBERĂRI ACTE DE IDENTITATE

Compartiment Stare Civila

Luni – Vineri: 8 – 16

Layout Settings