Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România

DOCUMENTE NECESARE:

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România;
  • certificatul de naştere, original şi copie;
  • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite ,original şi copie;
  • certificatul/hotărârea de divorţ, după caz, original şi copie;
  • certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
  • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
  • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
  • paşaportul românesc, valabil sau expirat, ori certificatul de cetăţenie română emis de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie sau de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate, original şi copie; pentru paşaport sunt necesare fila informatizată şi filele destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră, original şi copie;
  • actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberate de autorităţile străine; pentru paşaport sunt necesare copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră;
  • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;

Program de lucru cu publicul – SPCLEP

Compartiment Evidența Persoanelor

Luni 8:00- 16:00      PRIMIRI CERERI
13:00- 16:00  ELIBERĂRI ACTE DE IDENTITATE
Marti 8:00- 16:00 PRIMIRI CERERI
13:00- 16:00 ELIBERĂRI ACTE DE IDENTITATE
Miercuri 8:00- 16:00 PRIMIRI CERERI
13:00- 16:00 ELIBERĂRI ACTE DE IDENTITATE
Joi 8:00- 16:00 PRIMIRI CERERI
13:00- 16:00 ELIBERĂRI ACTE DE IDENTITATE
Vineri 8:00- 16:00 PRIMIRI CERERI
13:00- 16:00 ELIBERĂRI ACTE DE IDENTITATE

Compartiment Stare Civila

Luni – Vineri: 8 – 16

Layout Settings